Občianske združenie

Občianske združenie AWENASA

Cieľ

Hlavným cieľom združenia je podpora, ochrana a rozvoj rodiny. Vytváranie takých podmienok pre rodinu t.j. deti, mládež a dospelých, ktoré podporia harmonický a všestranný rozvoj osobnosti, inšpirujú k tvorivej výchovnej práci s deťmi a mládežou, podporujú rodičov v ich výchovnej práci, rozvíjajú hodnoty a dávajú priestor pre rast vzájomných vzťahov.